top of page

#makeachange #changemaker
and support Paraply

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!

Alla pengar vi får in går oavkortat till verksamheten.
Vi använder era bidrag till bland annat verksamhetsutveckling, stöd till utsatta, inköp av material för föreläsningar och utställningar samt informations- och kunskapsspridning.
Alla bidrag är otroligt uppskattade och värdefulla för oss, stora som små.

bottom of page