top of page
Climate Protest_edited_edited_edited.png

Opinion

Varför arbeta opinionsbildande?

Ökade kunskapsnivåer hos allmänheten är avgörande för att  väcka frågan och mobilisera våra gemensamma krafter. Det är dessa gemensamma krafter som utgör grunden i påverkansarbetet och som på sikt är förändringen för att stoppa sexuella övergrepp på barn. 
 

Därför går en del av Paraplys arbete ut på att sprida information om och öka medvetenheten kring frågan om sexuella övergrepp. Genom att belysa problemet skapar vi samhällsopinion och påverkar utvecklingen av barns rättigheter i rätt riktning.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar med opinion på flera olika sätt., bland annat genom olika kampanjer som lyfter frågan och uppmanar allmänheten att agera. Dessa kampanjer kan du se i våra sociala kanaler, i lokaltidningar och i samarbeten som görs tillsammans med andra hjälporganisationer. 
 

Ett av våra största påverkansarbeten är vår utställning 

Om kläder kunde berätta som arrangeras tillsammans med det norska nätverket Räddasmå.no.

bottom of page