top of page

VÅR VISION

OM OSS

En värld där sexuella övergrepp på barn är eliminerade.

Paraply är en politiskt och religiöst oberoende organisation som engagerar sig för att säkerställa att alla barn har rätt till ett tryggt liv fritt från sexuella övergrepp.

Vi arbetar outtröttligt för att öka medvetenheten om sexuella övergrepp på barn, förändra samhällets attityder och beteenden, och stödja de utsatta.

Vårt arbete sträcker sig över olika områden, inklusive utbildning, samhällsförändring, resursutveckling och stödjande insatser.

Vårt arbete grundas på principerna om respekt, jämlikhet och rättvisa. Vi välkomnar alla som delar vår vision och strävar efter att skapa en trygg och skyddande miljö för alla barn. Tillsammans kan vi göra en verklig och varaktig skillnad i kampen för barns rättigheter och mot sexuella övergrepp.

Vi har valt namnet "Paraply" medvetet, eftersom vi är fast övertygade om att skapa en hållbar förändring kräver ett helhetsperspektiv. Vår vision sträcker sig mot en värld där sexuella övergrepp på barn är helt utrotade, även om vi inser att den utopin för närvarande ligger långt bortom vår räckvidd.

Vi strävar efter att vara transparenta och dela med oss av vår kunskap och expertis för att engagera fler människor i vår kamp mot denna fruktansvärda problematik.

Läs mer om våra modeller här.

Paraply bygger på en stark värdegrund som präglas av mod, engagemang, gemenskap och kvalitet. Dessa grundläggande principer genomsyrar allt vi gör och står för.

Mod är för oss att våga utmana normer och vara modiga nog att lyfta fram och bekämpa frågor som rör sexuella övergrepp på barn. Vi strävar efter att vara en röst för de som inte kan tala för sig själva och kämpar för att skapa en tryggare värld för alla barn.

Engagemang är kärnan i vårt arbete. Vi är passionerade och dedikerade till att göra verklig skillnad. Vi engagerar oss på alla nivåer, från att sprida medvetenhet och kunskap till att erbjuda stöd och hjälp till de som har drabbats. Vårt mål är att mobilisera samhället och få fler att delta aktivt i kampen mot sexuella övergrepp på barn.

Gemenskap är en grundläggande princip för oss. Vi strävar efter att skapa ett samhälle där vi står sida vid sida, och där ingen lämnas ensam i kampen mot övergrepp. Vi tror på att bygga starka nätverk och samarbeta med andra organisationer och aktörer för att maximera vår påverkan och nå våra gemensamma mål.

Kvalitet genomsyrar allt vårt arbete. Vi strävar efter att vara professionella, effektiva och ansvarstagande i allt vi gör. Vi sätter höga krav på oss själva och arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra metoder för att bäst möta behoven hos de drabbade och samhället i stort.

VÄRDEGRUND

Vi arbetar för :

- Artiklarna 9, 34 och 35 i Barnkonventionen 

- Globla målen "Jämställdhet" samt "Fredliga och inkluderande samhällen"

bottom of page