top of page

Om Paraply

VÅR VISION

en tryggare värld fri från sexuella övergrepp på barn

Vi arbetar för:

- Artiklarna 9, 34 och 35 i Barnkonventionen 

- Globla målen "Jämställdhet" samt "Fredliga och inkluderande samhällen"

Om oss

Paraply är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att säkerställa alla barns rätt till ett tryggt liv fritt från sexuella övergrepp.
 

Vi arbetar outtröttligt för att öka medvetenheten om sexuella övergrepp på barn, förändra samhällets attityder och beteenden, och stödja de utsatta.

Vårt arbete sträcker sig över olika områden, inklusive utbildning, samhällsförändring, resursutveckling och stödjande insatser.

Vårt arbete grundas på principerna om alla människors lika värde, respekt, jämlikhet och rättvisa. Vi välkomnar alla som delar vår vision och strävar efter att skapa en trygg och skyddande miljö för alla barn. Tillsammans kan vi göra en verklig och varaktig skillnad i kampen för barns rättigheter och mot sexuella övergrepp.

Vi har valt namnet "Paraply" medvetet, eftersom vi är fast övertygade om att skapa en hållbar förändring kräver ett helhetsperspektiv. Vår vision sträcker sig mot en värld där sexuella övergrepp på barn är helt utrotade, även om vi inser att den utopin för närvarande ligger långt bortom vår räckvidd.

Vi strävar efter att vara transparenta och dela med oss av vår kunskap och expertis för att engagera fler människor i vår kamp mot denna fruktansvärda problematik.

Arbetssätt

Paraply arbetar utifrån fyra huvudområden:

 

Stöd för barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp, anhöriga till dessa samt för dig som blivit utsatt i barndomen.

Utbildning & Prevention för skolor, yrkesprofessionella, företagare och allmänhet.
 

Metodmaterial för att underlätta kommunikationen med barn och arbetet kring att förebygga sexuellt våld mot barn.
 

Opinion och informationsspridning i form av kampanjer & debatter.

Målgrupp

Barn & Unga upp till 23 år som blivit utsatta för sexuellt våld och övergrepp.

Vuxna som utsatts för sexuellt våld i barndomen. Föräldrar och anhöriga som vill veta mer om hur de kan förebygga och skydda sina barn.

Yrkesverksamma som vill lära sig mer om hur de kan arbeta förebyggande eller bemöta utsatta.

Anhöriga till barn och unga som utsatts

Värdegrund

Dessa grundläggande principer genomsyrar allt vi gör och står för.

Mod är för oss att våga utmana normer och vara modiga nog att lyfta fram och bekämpa frågor som rör sexuella övergrepp på barn. Vi strävar efter att vara en röst för de som inte kan tala för sig själva och kämpar för att skapa en tryggare värld för alla barn.

Engagemang är kärnan i vårt arbete. Vi är passionerade och dedikerade till att göra verklig skillnad. Vi engagerar oss på alla nivåer, från att sprida medvetenhet och kunskap till att erbjuda stöd och hjälp till de som har drabbats. Vårt mål är att mobilisera samhället och få fler att delta aktivt i kampen mot sexuella övergrepp på barn.

Gemenskap är en grundläggande princip för oss. Alla människor är lika värda och vi strävar efter att skapa ett samhälle där vi står sida vid sida, och där ingen lämnas ensam i kampen mot övergrepp. Vi tror på att bygga starka nätverk och samarbeta med andra organisationer och aktörer för att maximera vår påverkan och nå våra gemensamma mål.

Kvalitet genomsyrar allt vårt arbete. Vi strävar efter att vara professionella, effektiva och ansvarstagande i allt vi gör. Vi sätter höga krav på oss själva och arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra metoder för att bäst möta behoven hos de drabbade och samhället i stort.

Historien bakom Paraply

Allt började med en idé och en skiss på en post-it lapp

År 2012, under en resa till Indien där Selma fick ta del av rättsfall och undersökningar kring barn som utsatts för sexuella övergrepp, togs beslutet att det var dags att starta upp en verksamhet hemma i Sverige och arbeta för en tryggare värld för barn.

Hemma i Sverige började visionen ta form och grunden för Paraply började byggas.
Kvällar och helger ägnades åt att arbeta fram verksamheten, nå ut i bruset och hitta likasinnade eldsjälar.

 

År 2015 kom Paraplys arbete i gång i större utsträckning och de första volontärerna började arbeta för att förebygga sexuella övergrepp mot barn.

 

I slutet av 2015 lanserade Paraply sin barnbok Kim har en hemlighet som riktar sig till mindre barn. Boken är ett verktyg för vuxna i syfte att stärka kommunikationen mellan vuxna och barn och bidra till preventionen av sexuellt våld och övergrepp.

 

Föreläsningar växte fram och erbjöds till skolor och för personal. Information om sexuella övergrepp började nå ut till barn och unga genom deltagande i ungdomsmässor och andra evenemang.

 

När Selma startade Paraply var målet även att växa internationellt, framförallt etableras i Bosnien där hon växte upp. Under 2019 förverkligades detta när Paraply startade upp i Bosnien och arbetet med att förebygga sexuella övergrepp mot barn kunde börja även där.
 

På senare år har Paraply bland annat genomfört utställningen Om kläder kunde berätta och digitala evenemang kopplade till utställningen.


Under 2023 beviljades Paraply finansiellt stöd bl.a. i syfte att vidareutveckla sitt chattstöd  för barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp.

Men vad var det egentligen som skissades ner på den där post-it lappen för över 10 år sedan? Jo, ett P i form av ett paraply med efterföljande bokstäver som tillsammans bildade ordet "Paraply".

Namnet Paraply symboliserar vår övertygelse om att vi tillsammans måste arbeta utifrån ett helhetsperspektiv i den här frågan.
Ett gemensamt perspektiv där alla våra styrkor gemensamt skapar en hållbar förändring som skyddar våra barn och som bidrar till
 
en tryggare värld fri från sexuella övergrepp på barn

Teamet

Advisory Board

bottom of page