top of page

Skänk en gåva

och birdra till en tryggare värld fri från sexuella övergrepp på barn

Alla pengar vi får in går oavkortat till Paraplys verksamhet i syfte att skapa en tryggare värld, fri från sexuella övergrepp på barn. Bidragen används bland annat till verksamhetsutveckling, stöd till utsatta, inköp av material till våra föreläsningar och utställningar samt informations- och kunskapsspridning.Alla bidrag är otroligt uppskattade och värdefulla för oss, stora som små!Tack för att du är med och bidrar till arbetet för en tryggare värld för barn!

bottom of page