top of page

Utbildning

Genom engagerade föreläsningar och workshops strävar vi efter att rusta dig med kunskap och praktiska verktyg så att du kan förebygga, upptäcka, bemöta och stoppa sexuella övergrepp på barn och unga.

 

Våra olika utbildningspaket riktar sig till barn, unga, yrkesverksamma samt vuxna i allmänhet. Vi erbjuder aktuell och relevant kunskap genom skräddarsydda workshops där vi kan anpassa oss efter din verksamhets specifika målgrupp, behov och målsättning, med interaktiva övningar och praktiska verktyg för att fördjupa er förståelse för ämnet.

Vi tror starkt på att varje individ har potentialen att spela en avgörande roll

i att stoppa sexuella övergrepp på barn.

Boy Raising Hand

Vad vi erbjuder

Föreläsningar & Workshops
Alla föreläsningar kan anpassas efter målgrupp och behov

Barn

Åldersanpassade föreläsningar för
barn med teman som:

 • Mina rättigheter.

 • Kroppslig integritet och gränssättning

 • Samtycke och relationer

 • Livet online & potentiellt farliga situationer

 • Skydd: Vad kan jag göra själv?

 • Stöd: Hur och var kan jag få hjälp?

Yrkesverksamma

Utbildningspaket med föreläsningar och workshops för dig som är yrkesverksam

 • Vad är sexuella övergrepp på barn?

 • Vem är förövaren?

 • Vilka är konsekvenserna för barnet?

 • Hur kan man upptäcka att ett barn är utsatt?

 • Hur ska vi bemöta? 

 • Hur ska vi förebygga?

 • Verksamhetsspecifika delar: t.ex. rutiner, riktlinjer, handlingsplaner.

Vi erbjuder

även våra föreläsningar digitalt!

Unga

Föreläsningar & workshops
för ungdomar med teman som:

 • Vad är sexuella övergrepp? 

 • Samtycke

 • Online-livet, sex mot ersättning

 • Konsekvenser av övergrepp

 • Pornografin och dess påverkan.

 • Vem är förövaren?

 • Mina rättigheter.

 • Hur och var kan jag få hjälp?

Vuxna

Föreläsning för allmänhet, föräldrar och anhöriga till barn och unga

 • Vad är sexuella övergrepp på barn?

 • Vem är förövaren?

 • Vilka är konsekvenserna för barnet?

 • Hur kan man upptäcka att ett barn
  är utsatt?

 • Hur ska vi bemöta? 

 • Vad gör jag om mitt barn blivit utsatt?

 • Vart kan man få hjälp?

 • Hur ska vi förebygga?

bottom of page