top of page
back_edited_edited.jpg

VÄLKOMMEN  PÅ

EN FÖRÄNDRINGSRESA 

för en tryggare värld för alla barn 

VÅGA SE

Idag utsätts 1 av 5 barn i Sverige någon gång för sexuellt våld. För att kunna ändra på dessa förödande siffror krävs det att vi börjar våga se problemet och ta aktiv ställning mot det.

En förändringsresa för en tryggare värld för alla barn kräver samlat krafttag. 

För att skapa en hållbar förändring krävs det parallella processer inom ett helhetsperspektiv.

Därför arbetar Paraply med fyra huvudområden: 

att skapa opinion, öka kunskap, erbjuda stöd och skapa kommunikationsverktyg i syfte bygga broar mellan oss vuxna och barn kring detta svåra ämne.  

Var med oss i kampen mot sexuella övergrepp på barn. Du kan vara med bidra på olika sätt - bli medlem och stöd vår verksamhet finansiellt, boka en föreläsning och utbilda dig och dina kollegor, eller bli engagerad som volontär!

MEDLEMSKAP

Bli medlem i Paraply och bli en av oss i kampen mot sexuella övergrepp på barn! Som medlem får du ta del av vårt nyhetsbrev samt får vara med på våra interna utbildningar och event.  

Du blir medlem genom att köpa ett medlemskap i vår webbshop här.

hur vi arbetar

Opinion

Vi mobiliserar fler att ta ställning mot sexuellt våld mot barn, genom våra kampanjer som belyser samhällsproblemet.

BildFöreläsning.jpg

Prevention

 Vi arbetar förebyggande   genom att öka vuxnas   kunskap om hur man   hanterar situationer där   barn far illa. 

Verktyg

Vi tar fram verktyg för att underlätta kommunikationen mellan vuxna och barn - om bl.a. kroppslig integritet och rätten att säga nej.

stöd

Vi erbjuder stödchatt till dig som varit eller är utsatt som barn.

Vi finns även här för dig som anhörig till någon som blivit utsatt.

bottom of page