Ensam Kim.png

MOT SEXUELLA

ÖVERGREPP PÅ BARN

VÅGA SE

Idag utsätts 1 av 5 barn i Sverige någon gång för sexuellt våld. För att kunna ändra på dessa förödande siffror krävs det att vuxna börjar våga se problemet för vad det är. Paraply jobbar med att öka opinion, kunskap och verktyg för att detta mål ska nås.

Var med oss i kampen mot sexuella övergrepp på barn. Du kan vara med bidra på olika sätt - bli medlem och stöd vår verksamhet finansiellt, boka en föreläsning och utbilda dig och dina kollegor, eller bli engagerad som volontär!

pexels-pixabay-39369 2.png

hur vi arbetar

STÖDMEDLEMSKAP

Bli stödmedlem i Paraply och bli en av oss i kampen mot sexuella övergrepp på barn! Som stödmedlem får du ta del av vårt nyhetsbrev samt får vara med på våra interna utbildningar och event.  

Du blir stödmedlem genom att köpa ett medlemskap i vår webbshop, här.

Opinion

Vi mobiliserar fler att ta ställning mot sexuellt våld mot barn, genom våra kampanjer som belyser samhällsproblemet.

BildFöreläsning.jpg

Prevention

 Vi arbetar förebyggande   genom att öka vuxnas   kunskap om hur man   hanterar situationer där   barn far illa. 

Verktyg

Vi tar fram verktyg för att underlätta kommunikationen mellan vuxna och barn - om bl.a. kroppslig integritet och rätten att säga nej.

stöd

Vi erbjuder stödchatt till dig som varit eller är utsatt som barn.

Vi finns även här för dig som anhörig till någon som blivit utsatt.