top of page

"Jag har något att berätta"

Hjälp oss att stärka barns röster och skydda dem från sexuella övergrepp - donera till vår insamlingskampanj!

Om projektet

Visste du att det i ditt barns klass finns minst 2 barn som har eller kommer att utsättas för sexuellt våld och övergrepp i sin barndom?

Bara 1 av 10 barn berättar om sin utsatthet för sexuellt våld och övergrepp *

Paraply arbetar för barns rätt till en trygg uppväxt fri från sexuellt våld och övergrepp. Vårt projekt fokuserar på att digitalisera vår pedagogiska barnbok Kim har en hemlighet – som är ett kraftfullt verktyg för att underlätta kommunikationen med våra barn om svåra ämnen som sexuella övergrepp.

Nu behöver vi ditt stöd för att lyckas med projektet och göra bokens innehåll tillgänglig för så många barn som möjligt, oavsett språk eller funktionsvariation, och på så sätt trygga deras framtid fri från sexuella övergrepp.

Tillsammans med dig vill vi stärka barnens röster och bidra med ett verktyg som underlättar för barn att sätta ord på sina upplevelser och för dig som vuxen att kommunicera med ditt barn om svåra ämnen.

Målet med projektet är att omvandla vår barnbok Kim har en hemlighet till ett lekfullt, interaktivt och inkluderande digitalt verktyg. Verktygets syfte är att lära barn mer om att kommunicera om viktiga ämnen som gränssättning, skydd och att våga uttrycka svåra känslor och motverka sexuell utsatthet bland barn.

 

Vi strävar efter att tillhandahålla bokens innehåll på flera språk och anpassa det digitala verktyget för att tillgodose barn med olika funktionsvariationer.

Detta är en viktig resurs för att underlätta kommunikationen mellan barn och vuxna och förebygga sexuella övergrepp.

Men för att nå det målet behöver vi din hjälp!

Genom att bidra till vår insamling kan du vara med och göra detta digitala verktyg till verklighet. Varje krona du skänker går direkt till att bekosta utvecklingen av detta projekt och göra det tillgängligt för barn runt om i världen.

Tillsammans kan vi göra skillnad, förebygga

och stoppa sexuellt våld mot barn.


För frågor, förfrågningar eller övrig kontakt, maila oss på info@paraply.org

Tack för ditt stöd!

*Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att endast 2 av 10 sexualbrott anmäls. De flesta sexuella övergrepp polisanmäls aldrig. Både vuxna och barn tycker det är svårt att prata om övergrepp, vilket innebär att mörkertalet är stort. Studier som gjorts kring barns utsatthet visar att endast 1 av 10 barn berättar. Detta gör det svårt att veta exakt hur många barn som utsätts för sexuellt våld och övergrepp.

bottom of page