top of page

Vårt arbete

Paraply tror på att arbeta mot sexuella övergrepp ur ett helhetsperspektiv. Därför arbetar vi med frågan från flera håll och erbjuder såväl stödjande som förebyggande insatser.

STÖD

Utbildning

Metod-
Material

Opinion

Stöd

Vi erbjuder gratis stöd för dig som är eller har blivit utsatt för sexuellt våld, eller är anhörig till barn som utsatts.

Holding Hands
BildFöreläsning.jpg

Utbildning

Våra utbildningspaket erbjuder dig omfattande kunskap om hur du kan förebygga, upptäcka & bemöta sexuella övergrepp på barn.

Stöd

Metodmaterial

Verktyg och metoder framtagna för att underlätta svåra samtal med barn om utsatthet.

Kim Uppslag transparent mindre.png
Utbildnng
Metodmaterial
Climate Protest

Opinion

En viktig del i arbetet mot sexuella övergrepp på barn sker genom informationsspridning och

 samhällsopinion i form av kampanjer & debatter för att belysa frågan.

Opinion
bottom of page