top of page
Utställningen

Om kläder kunde berätta

 

BAKGRUND

Reddesmaa.no är en framstående norskt nätverk som initierats av Øivind Aschjem och Siri Softestad och som arbetar med samma hjärtefråga som Paraply:
att motverka sexuella övergrepp på barn.

Nätverket består av engagerade individer som brinner för att ge röst åt barn som har utsatts för olika former av övergrepp. Inom nätverket har vi skapat den gripande utställningen:

"Om kläder kunde berätta"
 

UTSTÄLLNINGEN

Utställningen delar vuxna personers berättelser om utsatthet för sexuella övergrepp i barndomen och presenterar dessa på ett unikt sätt. Varje berättelse kopplas till det klädesplagg eller leksak som barnet bar eller hade i sin ägo under tiden då övergreppen ägde rum.  Denna berörande utställning har uppnått betydande framgångar i Norge och har nått en publik på flera hundratusen åskådare.

Vi strävar inte enbart efter att nå, utan också överträffa dessa framgångar. Vårt mål är att sprida medvetenhet och förståelse kring barnets utsatthet i samhället och låta deras röster höras. Tillsammans med våra dedikerade medlemmar och samarbetspartners är vi fast beslutna att fortsätta vårt viktiga uppdrag och nå ut till så många som möjligt med denna utställning.

SYFTE

Utställningen är en kraftfull och gripande manifestation som syftar till att kasta ljus över den utsatthet som barn möter i form av våld och övergrepp från vuxna. Genom att ge utrymme åt deras röster, som alltför ofta förbises eller tystas ner, strävar vi efter att skapa en plattform för att lyfta deras berättelser och erbjuda en möjlighet till upprättelse, som så ofta uteblir.

Genom utställningen vill vi också inspirera till hopp och mod, och uppmana till en gemensam insats för att skapa verklig förändring. Vi tror på kraften i att våga se och möta de svåra frågorna. 

Vi uppmanar alla att ta del av denna viktiga utställning och låta den beröra och engagera er.

Tillsammans kan vi skapa en förändring och ge barnen den trygghet och skydd de förtjänar. Det är genom vårt gemensamma mod och engagemang som vi kan skapa en ljusare och rättvisare framtid för kommande generationer.

INTRESSERAD?

Ta del av vår enastående utställning  som genom att hyra den till din stad, bibliotek, arbetsplats eller event. Genom denna unika utställning skapas och underlättas dialogen kring en av de mest angelägna samhällsutmaningarna: barnets utsatthet för brott och övergrepp

Kontakta oss om du vill veta mer:

Tack för ditt meddelande!
Vi återkommer så snart vi kan.

Paraplys verksamhet, tillsammans med nxtME och H.E.L.P representerar motsvarande nätverk här i Sverige med samma syfte och uppdrag; framställa utställningen och driva opinion för att få barnens röst hörda och bana väg för att skapa diskussioner, bryta tabun och engagera flera. Räddasmå.se närverket har växt till att i Sverige istället kallas för Barnkoalitionen.

Ett stort tack till alla samverkansorganisationer som varit med och på olika sätt bidragit till förverkligandet av denna utställning.

bottom of page