top of page

Vad är ett sexuellt övergrepp?

Sexuella övergrepp är t.ex. när någon

 • Tar på ens kropp utan samtycke och på ett sätt som uppfattas som sexuellt
   

 • Tvingar eller tjatar att utföra sexuella handlingar på en själv eller någon annan - eller se på när någon annan utför sexuella handlingar, t.ex. onanerar.
   

 • Blir filmad eller fotograferad på ett sexuellt sätt mot sin vilja
   

 • Sprider videos eller foton med sexuellt innehåll mot ens vilja
   

 • Utför en sexuell handling på någon som inte kan ge samtycke. Det kan t.ex. vara någon som är full, medvetslös, sjuk, någon som sover eller har en funktionsvariation.

 • Tjatar, tvingar eller ber om sex eller att kolla på porr fast man inte vill​
   

 • Erbjuder ersättning i utbyte mot sex.
  Ersättning kan vara pengar, presenter, kläder, boende, tjänster, droger/alkohol/tobak, telefoner m.m.

   

 • som är vuxen utför en sexuell handling som kan jämföras med samlag med någon under 15 år – brottet heter våldtäkt mot barn och är mycket allvarligt.

 • som är 15 år eller äldre har sex med någon som är yngre än 15 år*

*Ett undantag är om personerna nästan är lika gamla och det finns samtycke. Exempelvis kan det vara så en av personerna är precis över 15 år och den andra snart fyller 15 år

Sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande enligt barnkonventionen (FN's Barnrättskommité)

a) att förmå eller tvinga ett barn att delta i någon olaglig eller psykiskt skadlig sexuell aktivitet

b) att använda sig av barn för kommersiellt sexuellt utnyttjande

c) att använda sig av barn för framställning av ljudinspelningar eller bilder av sexuella övergrepp på barn

d) barnprostitution, sexuellt slaveri, sexuellt utnyttjande i samband med resor och turism, trafficking [...] och handel med barn för sexuella ändamål och tvångsäktenskap. 

FÖR DIG SOM BLIVIT UTSATT

Välkommen till en trygg plats!

Vi på Paraply förstår att ett övergrepp kan leda till en mängd olika känslor, tankar och reaktioner hos dig som blivit utsatt. Därför finns vi här för dig som behöver någon att prata med.

Hos oss kan du vara anonym, vi tar din integritet på största allvar och alla våra samtal och chattar är konfidentiella.

 

Vi finns här för dig.

Statistik

Stadig ökning av anmälda våldtäkter mot barn 

Skolundersökning bland
elever i årskurs 9

Under år 2023 anmäldes 3853 våldtäktsbrott mot barn och 4191 anmälda brott om sexuellt ofredande mot barn.

 

År 2023 var 41% av alla anmälda våldtäkter våldtäkter mot barn (0-17 år).
Totalt anmäldes 3853 fall. Detta är en minskning med 10% sett till året innan, men 21% fler (+681 brott) sedan år 2014. 

Av våldtäkterna mot barn mellan 0-17 år gällde 89% flickor och 11% pojkar.

Våldtäkt mot barn (0-15 år):

Av de anmälda våldtäkterna var 2641 brott mot barn under 15 år.

86% av dessa var brott mot flickor och 14% mot pojkar under 15 år.

 

Brott mot flickor minskade med 18% (-512 brott) till 2283, medan de anmälda våldtäktsbrotten mot pojkar ökade med 23% (+67 st) till 358.

Dock har antalet anmälda våldtäkter mot barn under 15 år ökat med 16 % (+370 st) sedan år 2014.

Våldtäkt mot barn (15-17 år):

Antalet anmälda våldtäkter mot barn i åldern 15-17 år ökade med 2% (+26) jämfört med år 2022.

Anmälda våldtäkter mot flickor ökade med 31 brott till totalt 1155 (+3%) och minskade med 5 brott till 57 st (-8%) mot pojkar. 

Jämfört med 2014 var de anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 15–17 år 35 procent fler (+311 brott) år 2023.

95% anmälda brott var mot flickor och 5% av våldtäktsbrotten mot pojkar.

Anmälda våldtäkter mot pojkar har under de senaste 15 åren ökat med 20%.

I Allmänna Barnhusets rapport har barn och unga svarat på frågan vem det är som utsatt dom för sexuella övergrepp.
 

Rapporten visade att:

Tjejer vanligtvis blir utsatta av män/killar (98%) men även kvinnor/tjejer (2 %)

Killar blir vid första övergreppet utsatta av kvinnor/tjejer (62%) men även andra män/killar (38%) **

I en skolundersökning från år 2021 om utsatthet för brott gjord av BRÅ medverkade 5050 elever i årskurs 9. Av dessa elever hade 15% blivit utsatta för något form av sexualbrott under de senaste 12 månaderna.


Sexuellt ofredande: 27% hade utsatts för sexuellt ofredande d.v.s. att någon hade tafsat eller tagit på dem
(6% pojkar & 24% flickor).

Sexuellt tvång: 10,5% hade utsatts för sexuellt tvång; tvingats göra något sexuellt (1,5% pojkar & 9% flickor).

Andelen pojkar utsatta för sexualbrott har ökat från 36% år 2015 till 49% år 2021.

Vanliga brottsplatser:
Den vanligaste brottsplatsen för pojkars utsatthet var i skolmiljö (80%).
För flickor var de vanligaste brottsplatserna skolmiljö (31%) samt någon annans hem (26%).

Anmälningsbenägenhet:

Av de elever som utsatts för fysiska sexuella kränkningar under de senaste 12 månaderna uppger endast 2,5% av pojkarna & 7% av tjejerna att händelsen polisanmälts.

* Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet)

** Allmänna Barnhuset "Unga sex och Internet efter #meToo"

Statistik från Skolundersökningen om brott 2021 - Om utsatthet för och delaktighet i brott” BRÅ.

Om du har några frågor eller funderingar,
hör av dig till oss på 
> info@paraply.org

Om barn berättar

 • Lyssna

 • Uppmuntra och beröm berättandet

 • Förklara att det inte är barnets fel

 • Skräm inte barnet

 • Bekräfta barnet

 • Skydda barnet

bottom of page