top of page

Vad är ett sexuellt övergrepp?

Sexuella övergrepp är t.ex. när någon

 • Tar på ens kropp utan samtycke och på ett sätt som uppfattas som sexuellt
   

 • Tvingar eller tjatar att utföra sexuella handlingar på en själv eller någon annan - eller se på när någon annan utför sexuella handlingar, t.ex. onanerar.
   

 • Blir filmad eller fotograferad på ett sexuellt sätt mot sin vilja
   

 • Sprider videos eller foton med sexuellt innehåll mot ens vilja
   

 • Utför en sexuell handling på någon som inte kan ge samtycke. Det kan t.ex. vara någon som är full, medvetslös, sjuk, någon som sover eller har en funktionsvariation.

 • Tjatar, tvingar eller ber om sex eller att kolla på porr fast man inte vill​
   

 • Erbjuder ersättning i utbyte mot sex.
  Ersättning kan vara pengar, presenter, kläder, boende, tjänster, droger/alkohol/tobak, telefoner m.m.

   

 • som är vuxen utför en sexuell handling som kan jämföras med samlag med någon under 15 år – brottet heter våldtäkt mot barn och är mycket allvarligt.

 • som är 15 år eller äldre har sex med någon som är yngre än 15 år*

*Ett undantag är om personerna nästan är lika gamla och det finns samtycke. Exempelvis kan det vara så en av personerna är precis över 15 år och den andra snart fyller 15 år

Sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande enligt barnkonventionen (FN's Barnrättskommité)

a) att förmå eller tvinga ett barn att delta i någon olaglig eller psykiskt skadlig sexuell aktivitet

b) att använda sig av barn för kommersiellt sexuellt utnyttjande

c) att använda sig av barn för framställning av ljudinspelningar eller bilder av sexuella övergrepp på barn

d) barnprostitution, sexuellt slaveri, sexuellt utnyttjande i samband med resor och turism, trafficking [...] och handel med barn för sexuella ändamål och tvångsäktenskap. 

FÖR DIG SOM BLIVIT UTSATT

Välkommen till en trygg plats!

Vi på Paraply förstår att ett övergrepp kan leda till en mängd olika känslor, tankar och reaktioner hos dig som blivit utsatt. Därför finns vi här för dig som behöver någon att prata med.

Hos oss kan du vara anonym, vi tar din integritet på största allvar och alla våra samtal och chattar är konfidentiella.

 

Vi finns här för dig.

Statistik

Stadig ökning av anmälda våldtäkter mot barn 

Skolundersökning bland
elever i årskurs 9

År 2021 var det 3710 anmälda våldtäktsbrott mot barn. 4670 anmälda brott om sexuellt ofredande mot barn.

 

År 2020 var 46% av alla anmälda våldtäkter  var våldtäkter mot barn (0-17 år).
Totalt 4300 anmälda fall. Detta är en ökning på 21% sett till året innan, och en ökning med 44% sedan år 2011. 

90% av våldtäkterna gällde flickor och 10% pojkar.

 

Anmälda våldtäkter mot pojkar har under de senaste 15 åren ökat med 20%.


Mellan år 2010 och 2019 ökade antalet anmälda våldtäkter mot flickor under 15 år med 36%. *

I Allmänna Barnhusets rapport har barn och unga svarat på frågan vem det är som utsatt dom för sexuella övergrepp.
 

Rapporten visade att:

Tjejer vanligtvis blir utsatta av män/killar (98%) men även kvinnor/tjejer (2 %)

Killar blir vid första övergreppet utsatta av kvinnor/tjejer (62%) men även andra män/killar (38%) **

 

I en undersökning gjord av BRÅ år 2019 medverkade 5826 elever i årskurs 9. Av dessa hade 15% blivit utsatta för något form av sexualbrott under de senaste 12 månaderna.


14% hade utsatts för sexuellt ofredande d.v.s. att någon hade tafsat eller tagit på dem och 3,9% hade utsatts för sexuellt tvång; tvingats göra något sexuellt.

Undersökningen visade att var fjärde flicka hade blivit utsatt för sexuellt ofredande, minst en gång det senaste året.

Den vanligaste platsen som flickorna utsattes på var i någons hem eller i en skolmiljö. En femtedel av eleverna uppgav att de hade blivit utsatta via Internet. 

* Statistik från NTU - BRÅ (Brottsförebyggande rådet)

** Allmänna Barnhuset "Unga sex och Internet efter #meToo"

Statistik från Skolundersökning om brott 2019. BRÅ ”utsatthet för sexualbrott bland unga”

Om du har några frågor eller funderingar,
hör av dig till oss på 
> info@paraply.org

Om barn berättar

 • Lyssna

 • Uppmuntra och beröm berättandet

 • Förklara att det inte är barnets fel

 • Skräm inte barnet

 • Bekräfta barnet

 • Skydda barnet

bottom of page