Verktyg

Hur samtalar man med ett barn om något som sexuella övergrepp?

 

Bristen på kunskap och verktyg för just det, är en av anledningarna till att många av barnen som utsätts, lider i tystnad, blir misstrodda eller anklagade.

 

Ett barn saknar oftast vokabulär för att kunna berätta och beskriva vad hen är med om. Det är heller inte alltid de vet att de är utsatta eller att det finns snälla vuxna som man kan prata med och få hjälp.

 

För att råda bot på det, har vi bestämt oss för att arbeta fram verktyg och metoder för att underlätta just dessa samtal.

 

'Kim har en hemlighet' är en barnbok vi skapat i det syftet.

Följ våra sociala medier

  • Facebook
  • Instagram