top of page

Verktyg

Hur samtalar man med ett barn om sexuella övergrepp?

Bristen på kunskap och verktyg är en av anledningarna till att många utsatta barn lider i tystnad, blir misstrodda eller anklagade.

Barn har ett begränsat ordförråd, vilket gör det svårt för barn att berätta och beskriva vad hen har varit eller är med om. Det är inte ovanligt att de utsatta inte vet om att de just blivit eller är fortsatt utsatta och att det finns hjälp att få.

För att råda bot på den här problematiken har vi på Paraply bestämt oss för att arbeta fram verktyg och metoder för att underlätta dessa svåra samtal. 

 

“Kim har en hemlighet” är en pedagogisk barnbok vi tagit fram i det syftet. Läs mer om vår barnbok här.

bild 3.jpg
bottom of page