Varför behövs Paraply?

År 2018 anmäldes sammanlagt 3490 våldtäktsbrott mot barn 0-17 år enligt BRÅ*, en ökning med 12 procent jämfört med 2017. 

Av de anmälda våldtäkterna mot barn så var 2300 av brotten begångna mot barn under 15 år.

Vi tror att vi kan minska dessa siffror genom att hjälpa vuxna att våga se. Vi vill få fler vuxna att våga lägga sig i, upptäcka signaler på att barn far illa och känna sig tryggare i hur de kan hjälpa till. Fler vuxna måste våga se, våga agera, våga arbeta förebyggande.

*https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

paraply-swedish-small.png

Kontakta oss

  • White Instagram Icon

© Copyright 2018

design av Stefanny Castaneda