Statistik

Stadig ökning av anmälda våldtäkter mot barn 

Skolundersökning bland

elever i årskurs 9

41% av alla anmälda våldtäkter under år 2019 var våldtäkter mot barn (0-17 år). Detta är en ökning på 1% sett till året innan, och en ökning med 35% sedan år 2010. 

2440 anmälningar gällde våldtäkt mot barn under 15 år, en ökning med 6% från år 2018.

91% av våldtäkterna gällde flickor och 9% pojkar. Anmälda våldtäkter mot pojkar har under de senaste 15 åren ökat med 20%.


Mellan år 2010 och 2019 ökade antalet anmälda våldtäkter mot flickor under 15 år med 36%. 

Statistik från NTU - BRÅ (Brottsförebyggande rådet)

I en undersökning gjord av BRÅ år 2019 medverkade 5826 elever i årskurs 9. Av dessa hade 15% blivit utsatta för något form av sexualbrott under de senaste 12 månaderna.


14% hade utsatts för sexuellt ofredande d.v.s. att någon hade tafsat eller tagit på dem och 3,9% hade utsatts för sexuellt tvång; tvingats göra något sexuellt.

Undersökningen visade att var fjärde flicka hade blivit utsatt för sexuellt ofredande, minst en gång det senaste året.

Den vanligaste platsen som flickorna utsattes på var i någons hem eller i en skolmiljö. En femtedel av eleverna uppgav att de hade blivit utsatta via Internet. 

Statistik från Skolundersökning om brott 2019. BRÅ ”utsatthet för sexualbrott bland unga”