Statistik

Stadig ökning av anmälda våldtäkter mot barn 

Förövare per 100 000 invånare

Av de totalt anmälda våldtäkterna under 2019 var 41% våldtäkter mot barn (0-17år) vilket är en ökning på 1% jämfört med året innan och en ökning med hela 35% sedan 2010.


2440 stycken gällde våldtäkter mot barn under 15 år, vilket är en ökning på 6% jämfört med 2018.

Av de anmälda våldtäkterna mot barn under 2019 gällde 91% övergrepp på flickor och 9% på pojkar. Anmälda våldtäktsbrott mot pojkar under 15 år ökade med 20% och 4% på flickor under 15 år jämfört med 2018.


Anmälda våldtäktsbrott mot flickor under 15 år har ökat med 36% mellan 2010 och 2019. För pojkar ökade anmälda brott med 60 stycken. Under dessa år var brott mot flickor på 86% och 14% på pojkar.

Statistik från NTU - BRÅ (Brottsförebyggande rådet)

År 2018 misstänktes 43 personer per 100 000 invånare för våldtäkt, vilket innebär en ökning med 9 procent jämfört med 2017. Sedan 2009 hade antalet per 100 000 invånare ökat med 20 procent.

 

Majoriteten av de som misstänktes för våldtäkt 2018 var män. Bland kvinnorna var 1 kvinna per 100 000 invånare misstänkt för våldtäkt och bland männen var 85 män per 100 000 invånare misstänkta för våldtäkt.


Andelen män som misstänkts för våldtäkt i befolkningen hade ökat med 19 procent sedan 2009.

Statistik från NTU - BRÅ (Brottsförebyggande rådet)

Skolundersökning bland

elever i årskurs 9

5826 elever har deltagit. Cirka 15% av eleverna uppgav att de utsatts för något sexualbrott under de senaste tolv månaderna.


14% hade utsatts för sexuellt ofredande d.v.s. att någon hade tafsat eller tagit på dem och 3,9% hade utsatts för sexuellt tvång; tvingats göra något sexuellt.

Skolundersökning visar att var fjärde tjej blivit utsatt för sexuellt ofredande minst en gång under senaste året.

Det var ungefär lika vanligt att bli utsatt en gång som flera gånger. Vanligaste platsen där tjejer utsätts är på annan ospecificerad plats som ex någons hem, skolmiljö är också vanligt. Bland pojkar är skolmiljön vanligast. En femtedel (pojkar och flickor) uppger att de utsatts via sociala medier eller Internet.

Statistik från Skolundersökning om brott 2019. BRÅ ”utsatthet för sexualbrott bland unga”

Följ våra sociala medier

  • Facebook
  • Instagram