top of page

Statistik

Stadig ökning av anmälda våldtäkter mot barn 

Skolundersökning bland

elever i årskurs 9

År 2021 var de 3710 anmälda våldtäktsbrott mot barn. 4670 anmälda brott om sexuellt ofredande mot barn.

 

46% av alla anmälda våldtäkter under år 2020 var våldtäkter mot barn (0-17 år). Totalt 4300 anmälda fall. Detta är en ökning på 21% sett till året innan, och en ökning med 44% sedan år 2011. 

90% av våldtäkterna gällde flickor och 10% pojkar.

 

Anmälda våldtäkter mot pojkar har under de senaste 15 åren ökat med 20%.


Mellan år 2010 och 2019 ökade antalet anmälda våldtäkter mot flickor under 15 år med 36%. *

I Allmänna Barnhusets rapport har barn och unga svarat på frågan vem det är som utsatt dom för sexuella övergrepp.

Rapporten visade att:

Tjejer vanligtvis blir utsatta av män/killar (98%) men även kvinnor/tjejer (2 %)

Killar blir vid första övergreppet utsatta av kvinnor/tjejer (62%) men även andra män/killar (38%) **

 

I en undersökning gjord av BRÅ år 2019 medverkade 5826 elever i årskurs 9. Av dessa hade 15% blivit utsatta för något form av sexualbrott under de senaste 12 månaderna.


14% hade utsatts för sexuellt ofredande d.v.s. att någon hade tafsat eller tagit på dem och 3,9% hade utsatts för sexuellt tvång; tvingats göra något sexuellt.

Undersökningen visade att var fjärde flicka hade blivit utsatt för sexuellt ofredande, minst en gång det senaste året.

Den vanligaste platsen som flickorna utsattes på var i någons hem eller i en skolmiljö. En femtedel av eleverna uppgav att de hade blivit utsatta via Internet. 

* Statistik från NTU - BRÅ (Brottsförebyggande rådet)

** Allmänna Barnhuset "Unga sex och Internet efter #meToo"

Statistik från Skolundersökning om brott 2019. BRÅ ”utsatthet för sexualbrott bland unga”

bottom of page