Prevention

Det förebyggande arbetet anser vi vara avgörande i arbetet för en värld fri från sexuella övergrepp.

 

Sexuellt våld mot barn kan ske i olika former beroende på barnets mognad och ålder. Därmed finns det ett stort spektrum av övergrepp.

Övergreppen kan ske i form av t.ex:

- Övergrepp från någon i barnets närhet

- Övergrepp som sker online

- Sexuellt våld i ungas relationer

- Pornografins inverkan

- Sex mot ersättning

- Samt sex som självskadebeteende.

 

Vad vi erbjuder

Genom våra utbildningspaket, föreläsningar och workshops lär vi ut om vad sexuella övergrepp på barn faktiskt är, vilka konsekvenser det ger och hur vi som vuxna kan upptäcka, bemöta och hantera när det värsta inträffar. 

För barn och unga lär vi även ut hur man kan känna igen en potentiellt farlig situation, ens egna rättigheter, hur man kan skydda sig själv och vart man kan söka hjälp.

 

Dessa anpassas efter målgrupp och behov. Kika på våra föreläsningspaket här.


För oss är alla mellan 0-18 år barn.

Följ våra sociala medier

  • Facebook
  • Instagram