top of page

Prevention

Det förebyggande arbetet anser vi vara avgörande i arbetet för en värld fri från sexuella övergrepp.

 

Sexuellt våld mot barn kan ske i olika former beroende på barnets mognad och ålder. Därmed finns det ett stort spektrum av övergrepp.

Olika former av övergrepp: 

  • Någon i barnets närhet som förgriper sig på barnet 

  • Onlineövergrepp 

  • Sexuellt våld som unga upplever i sina relationer 

  • Pornografins påverkan 

  • Sex mot ersättning 

  • Sex som självskadebeteende

Vad vi erbjuder

Genom våra utbildningspaket, föreläsningar och workshops får du omfattande kunskap om vad sexuella övergrepp på barn faktiskt är, vilka konsekvenser det skapar för barnet och hur vi som vuxna kan upptäcka, bemöta och hantera när det värsta inträffar. För mer information och bokning av föreläsning, vänligen klicka här Nu erbjuder vi även föreläsningar online!

Till barn och unga lär vi även ut:

  • Hur de kan upptäcka en potentiellt farlig situation

  • Deras rättigheter och hur de ska förhålla sig till dessa 

  • Hur de kan skydda sig själva och andra

  • Var de kan vända sig för att få hjälp 


Dessa anpassas efter målgrupp och behov.

Du kan ta del av våra föreläsningspaket här.

För oss är alla mellan 0-18 år barn.

bottom of page