PARAPLY

OM OSS

Paraply tog sin start år 2015 och arbetar

utifrån Barnkonventionens stadgar

med speciell fokus på artiklarna:

19, 34 och 35.

Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Namnet "Paraply" valde vi då vi är övertygade om att skapa hållbar förändring, krävs ett helhetsperspektiv.

 

Vi arbetar för en värld helt fri från sexuella övergrepp på barn, en utopi som i dagsläget är långt bort. 

Det är ett gediget arbete som sker genom bland annat 

utbildning, opinionsbildning, metodutveckling och stöd till utsatta personer. 

Läs mer om våra metoder här.

 

VÅR VISION

Paraplys vision är en värld där sexuella övergrepp på barn är eliminerade.

Enligt en rapport från Allmänna Barnhuset 2020 blir ett av fem barn utsatta för sexuellt våld under sin uppväxt. De flesta övergreppen sker i hemmet eller av någon i barnets närhet - en familjemedlem, en tränare eller en lärare. Mörkertalet tros vara väldigt stort. Brotten är även svåra att utreda och polisen har vittnat om flera stora brister i organisationen där utredningar hamnar på hög. 
 

Detta är något vi tillsammans kan förändra!

Paraply-loggan

Loggan blev till av en slump. Vår ordförande kladdade på en post-it lapp, funderandes just över hur en logga för vår verksamhet skulle kunna se ut.

 

Vid första försöket blev det Paraply på det sättet vi känner till; ett P i form av ett paraply på en post-it lapp.

Anledningen till att vi använder post-it lappar är för att komma ihåg något som är viktigt.

Och vad är viktigare än en värld fri från sexuella övergrepp på barn?