PARAPLY

Paraply-loggan

Loggan däremot blev till av en slump. Den har tillkommit då vår ordförande, kladdade på en post-it lapp, funderandes just över hur en logga för vår verksamhet skulle kunna se ut.

 

Vid första försöket blev det Paraply på det sättet vi känner till; ett P i form av paraply på en post-it lapp.

Anledningen till att vi använder post-it lappar är för att komma ihåg något som är viktigt.

Och vad kan vara viktigare än en värld fri från sexuella övergrepp på barn?

Vill du hjälpa till?

Klicka här

Paraply arbetar enligt Barnkonventionen,

i synnerhet med fokus på artiklar -

19, 34 och 35.

Att vi heter Paraply är ingen slump. Namnet kommer från vår övertygelse att eliminering av sexuella övergrepp på barn kräver övergripande arbete med informering, opinionsbildning, verktyg och stöd.

(Läs mer om vår metod här)

 

Paraply är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi har kämpat för barns rättigheter sedan 2015.

VÅRT SYFTE

Paraplys vision är en värld där sexuella övergrepp på barn är eliminerade.

Enligt rapporter från Allmänna Barnhuset så blir hela 1 av 5 barn utsatta för sexuellt våld. Mörkertalet är stort, då de flesta övergreppen sker av någon i barnets närhet. Detta bidrar till känslor av skuld och skam och gör det även lättare för förövaren att tysta ner situationen. Barnet blir då ofta lämnad ensam i sin utsatthet och får inte den hjälp och stöd de behöver.

Detta är något vi tillsammans kan förändra!

Följ våra sociala medier

  • Facebook
  • Instagram