top of page

PARAPLY

OM OSS

Vi arbetar för :

- Artiklarna 9, 34 och 35 i Barnkonventionen 

- Globla målen "Jämställdhet" samt "Fredliga och inkluderande samhällen"

Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Namnet "Paraply" valde vi då vi är övertygade om att skapa hållbar förändring, krävs ett helhetsperspektiv.

 

Vi arbetar för en värld helt fri från sexuella övergrepp på barn, en utopi som i dagsläget är långt bort. 

Det är ett gediget arbete som sker genom bland annat 

utbildning, opinionsbildning, metodutveckling och stöd till utsatta personer. 

Läs mer om våra modeller här.

 

VÅR VISION

Paraplys vision är en värld där sexuella övergrepp på barn är eliminerade.

Detta är något vi tillsammans kan uppnå!

Paraply-loggan

Loggan blev till av en slump. Vår ordförande kladdade på en post-it lapp, funderandes just över hur en logga för vår verksamhet skulle kunna se ut.

 

Vid första försöket blev det Paraply på det sättet vi känner till; ett P i form av ett paraply på en post-it lapp.

Anledningen till att vi använder post-it lappar är för att komma ihåg något som är viktigt.

Och vad är viktigare än en värld fri från sexuella övergrepp på barn?

bottom of page