Om föreningen Paraply

Paraply är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden med bas i Stockholm, Sverige. Syftet med föreningen är att förebygga sexuella övergrepp på barn och unga (0-18 år) genom att sprida information och kunskap om ämnet. Sexuella övergrepp på barn är ofta ett obekvämt ämne att prata om vilket gör det svårt att förebygga och även hantera när det inträffar. Vi på Paraply vill därför utbilda både barn och vuxna i hanteringen av sexuella övergrepp och på så sätt skapa ett Sverige med trygga barn, modiga vuxna och ett samhälle som tar ställning mot sexuella övergrepp.

Vad gör Paraply?

Vilka är Paraply?
 

Paraply är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden med bas i Stockholm.

Paraply arbetar själva, och tillsammans med andra hjälporganisationer, för att förebygga sexuella övergrepp på barn och unga genom att sprida information och kunskap. Detta gör vi bland annat via vår hemsida, våra sociala medier och genom våra föreläsningar. 

Hur vill vi förebygga sexuella övergrepp?

Vi, som ideell förening, vill bidra till att öka kännedomen om hur vi vuxna kan förhindra att sexuella övergrepp mot barn begås. Genom att ge fler vuxna fler verktyg så tror vi att ännu fler kommer att våga se och våga agera när man misstänker att ett barn far illa. Och framförallt så tror vi att ökad kunskap och utbildning kan bidra till att övergrepp mot barn minskar.

Vill du att vi håller en föreläsning på din arbetsplats? Vill du lära barn i din närhet om integritet? Eller kanske bidra till vårt arbete på annat sätt? 

paraply-swedish-small.png

Kontakta oss

  • White Instagram Icon

© Copyright 2018

design av Stefanny Castaneda

paraply7