top of page
utställningen

"Om kläder kunde berätta"

BAKGRUND

 

Reddesmaa.no är ett norskt nätverk som har initierats av Øivind Aschjem och Siri Softestad.

Nätverket består av alla de personer som vill vara med och lyfta barnens röster vid utsatthet.

Under nätverket har även utställningen

”Om kläder kunde berätta” initierats och förverkligats.

Utställningen består av vuxna personers berättelser om utsatthet i barndomen och är utarbetat på så vis att det berättas av det klädesplagg eller leksaken som barnet hade under tiden då övergreppen skedde. Utställningen har fått ett stort genombrott i Norge och nått flera hundratusen åskådare. 

 

Dit, om inte längre, vill även vi nå. 

SYFTE  

Syftet med utställningen är att belysa barns utsatthet för vuxnas våld och övergrepp samt lyfta deras röster som så ofta förbises eller tystas ner. Genom utställningen vill vi skapa en plattform för deras röster samt möjlighet till upprättelse som allt för ofta uteblir.

 

Genom utställningen vill vi också inge hopp och mod till att ta ett

gemensamt krafttag för att skapa en förändring.

 

För att det ska ske så måste vi våga se. 

VILL DU VARA MED?

Utställningen är till för alla och det går att hyra den till din stad, bibliotek, arbetsplats och event. 

Det är ett verktyg som som skapar och underlättar dialogen om denna brottslighet,

men framförallt gör plats för barns röster och kräver upprättelse. 

Intresserad?

Skriv till oss på info@paraply.org eller via kontaktformuläret nedan. 

Ut

  

Paraplys verksamhet, tillsammans med nxtME och H.E.L.P representerar motsvarande nätverk här i Sverige med samma syfte och uppdrag; framställa utställningen och driva opinion för att få barnens röst hörda och bana väg för att skapa diskussioner, bryta tabun och engagera flera. Räddasmå.se närverket har växt till att i Sverige istället kallas för Barnkoalitionen. 
Räds

Ett stort tack till alla samverkansorganisationer som varit med och på olika sätt bidragit till förverkligandet av denna utställning. 

Anmälan gör du här:

Tack! Vi hör av oss snart.

bottom of page