top of page

Kim har en hemlighet

Boken 'Kim har en hemlighet' är framtagen för att underlätta kommunikationen mellan barn och vuxna samt för att förebygga och upptäcka sexuella övergrepp.

Den kan användas i undervisningssyfte och som diskussionsunderlag, men även för att närma sig ämnet för ett barn som man misstänker blir utsatt.

Du kan beställa 'Kim har en hemlighet' här.

bild 3.jpg
Kim bild.webp

Kim Har en Hemlighet är skriven av Lisa Hyder. Illustratör är Lisa Melke och designen är framtagen av Luciana Amado.

Utdrag ur boken

"Kim och Joy har en varsin hemlighet. Men det är inte samma hemlighet. Kim har en och Joy har en annan. 

- Min hemlighet är jättehemlig, säger Joy med ett leende.

- Det är min också, säger Kim utan leende.

Kim tittar på Joy och ser att Joy är glad. Varför är Joy så glad över sin hemlighet, men inte Kim? Men Kim säger inget, Kim har ju lovat."

bottom of page